هاست لینوکس ابری با منابع اختصاصی

هاست 1000مگابایت اختصاصی لینوکس داخل ایران

هاست ابری با منابع اختصاصی

 • 3گیگابایت رم
 • 1گیگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند
 • 3 سی پی یو
هاست لینوکس اختصاصی داخل ایران-2000مگاباینی

هاست ابری با منابع اختصاصی

 • 2گیگابایت رم
 • 2گیگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند
 • 3 هسته سی پی یو
هاست لینوکس اختصاصی داخل ایران-5000 مگاباینی

هاست ابری با منابع اختصاصی

 • 2گیگابایت رم
 • 5 گیگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند
 • 3 هسته سی پی یو
هاست لینوکس اختصاصی داخل ایران-20000 مگاباینی

هاست ابری با منابع اختصاصی

 • 4گیگابایت رم
 • 20 گیگابایت فضا
 • 400 گیگ پهنای باند
 • 3 هسته سی پی یو