آموزش بک آپ گیری از طریق سی پنل cpanel
آموزش بک آپ گیری از طریق سی پنل cpanel

  آموزش بک آپ گیری از طریق سی پنل cpanel برای تهیه بکاپ کلی از اطلاعات خود در کنترل پنل cPanel به روش زیر عمل می کنیم: ابتدا از آدرس