مدارک برای صدور پروانه تاسیس برای ثبت شرکت

بعضی از شرکتها برای اینکه اجازه پیدا کنند برای ثبت شدن، احتیاج به گرفتن مجوز های لازم دارند. یکی از این نوع مجوزها، پروانه تاسیس است. به طبع برای اقدام